©  Centrul de Documentare Europeana Jean Monnet - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Blvd. Carol I, nr. 19, Iasi - 700507, Romania  

Despre Europa | concurs pentru studenți | mai 2024

Sesiunea națională de comunicări științifice studențești în domeniul Studiilor Europene (editia a XVIII-a)

Parteneri:
Pentru că ideile sunt cele care șlefuiesc neîncetat lumea din jurul nostru și pentru că proiectul european e unul în curs de cristalizare, la care fiecare dintre noi ia parte, vă invităm la un dialog constructiv al ideilor spre a vă împărtăși gândurile, opiniile sau năzuințele cu privire la realitățile care caracterizează Uniunea Europeană sau la perspectivele pe care aceasta le are în viitorul apropiat și îndepărtat.  Sperăm ca inițiativa noastră să fie un moment potrivit pentru a întări înțelegerea reciprocă și valorile umane care stau la baza construcției europene și care ne pot ghida pașii și acțiunile spre un viitor mai bun. De aceea, ne-am bucura să fiți alături de noi la seria de evenimente dedicate tuturor celor care cred în puterea cuvântului și a culorii și care se va desfășura în perioada 17-18 mai 2024. Manifestarea noastră vă conferă posibilitatea de a participa la următoarele competiții: Sesiunea națională de comunicări științifice studențești în domeniul studiilor europene Concursul de eseuri La competiții se pot înscrie studenți și masteranzi. Aceștia pot participa cu o lucrare științifică sau un eseu argumentativ: Se acceptă doar lucrări originale; Lucrările vor fi verificate cu programe antiplagiat.
TEMATICĂ - așteptăm cu interes lucrările voastre despre: Identitatea și valorile europene; Subiecte de interes aflate pe agenda instituțiilor europene; Ce fel de Europa își doresc tinerii și care sunt oportunitățile, respectiv constrângerile oferite de spațiul european de astăzi; Ce fel de provocări apar în contextul noilor realități economice și sociale din UE; În ce mod se regăsesc tinerii în modelul european actual de integrare; Alegeri europene - un nou început? Moldova Europeană Alte subiecte asociate domeniului Studiilor Europene. MOTIVE pentru participarea la un astfel de concurs: premii pentru cele mai bune lucrări (premii in bani si carti); o Premiul I: 500 lei o Premiul II: 400 lei o Premiul III: 300 lei o Mentiune: 200 lei lucrările premiate vor fi publicate și promovate in social-media; prezentarea ideilor într-un cadru de dezbateri academice; un exercițiu util pentru pregătirea în vederea susținerii publice a unei lucrări; dezvoltarea CV-ului personal. cele mai bune lucrări vor fi selectate pentru a fi prezentate în cadrul unei secțiuni speciale a conferinței internaționale EURINT și publicate în revista CES Working Papers TERMENE LIMITĂ: prelungire până pe 28 aprilie (14 aprilie) - înscrierea cu abstract prin completarea formularului de inregistrare 10 mai - trimiterea lucrării prin e-mail la adresa conferinte.cse@gmail.com. 16-17 mai - prezentarea lucrarilor Informatii suplimentare se pot solicita la adresa de e-mail conferinte.cse@gmail.com sau la telefon/WhatsApp 0750411344/ FB facebook.com/cde.jeanmonnet
Competiția își propune să încurajeze inițiativele studenților și masteranzilor concretizate în lucrări științifice ce fac apel la gândirea critică și care analizează cu obiectivitate, integrând și instrumente metodologice de cercetare calitativă sau cantitativă, teme de interes din sfera Studiilor Europene. Criterii de elaborare și condiții de tehnoredactare: CRITERII DE FOND: Lucrările pot fi realizate de unul sau mai mulți autori sub coordonarea unui cadru didactic; Lucrările trebuie să fie originale și realizate într-un stil adecvat scrierii academice; Exprimarea trebuie să fie clară și să aibă cursivitate logică; În susținerea ideilor vor fi folosite argumente/metode de cercetare relevante.   CRITERII DE FORMĂ: Lucrările trebuie să conțină până în 2.000 de cuvinte (exclusiv referințele bibliografice); Times New Roman 12pct, spatiu de 1,5 p; Redactarea: vă rugăm să respectați acest model (descarca template); Pentru trimitere, documentul va fi salvat cu denumirea "articol_nume_prenume"; Fiecărei prezentări îi sunt alocate cel mult 10 minute, participanții pot folosi în prezentare materiale auxiliare precum planșe, slide-uri powerpoint ș.a. CRITERII DE EVALUARE: Condiții de formă (respectarea condițiilor de tehnoredactare, aspectul general al lucrării) 1p.; Claritatea și cursivitatea logică a lucrării 3p.; Calitatea argumentării, relevanța și corectitudinea metodelor aplicate 2p.; Originalitate 2p.; Cursivitatea și atractivitatea prezentării orale 2p.
locuri la buget și taxă

Concursul de eseuri „Europa de mâine” (ediția a XVI-a)

Concursul exprimarea ideilor, opiniilor sau/și năzuințelor personale cu privire la Uniunea Europeană prin elaborarea și prezentarea publică a unor eseuri argumentative. Sunt apreciate lucrările originale, care prezintă puncte de vedere bine argumentate. Criterii de elaborare și condiții de tehnoredactare: CRITERII DE FOND: Lucrările pot fi realizate de un singur autor; Lucrările trebuie să fie originale și realizate într-un stil adecvat scrierii academice; Exprimarea trebuie să fie clară și să aibă cursivitate logică; Pentru susținerea ideii propuse prin eseu, studenții trebuie să propună puncte de vedere personale, incluzând atât argumente cât și contra-argumente (eseu argumentativ). În spijinul elaborării eseului (ce este un eseu, cum se realizează …), recomandăm parcurgerea ghidului Universității Harvard pentru scriere academică, disponibil la această pagină web. CRITERII DE FORMĂ: Lucrările trebuie să conțină între 1000 – 2000 de cuvinte; Times New Roman 12pct, spațiu de 1,5 p; Redactarea: vă rugăm să respectectați acest model (descarcă template); Pentru trimitere, documentul va fi salvat cu denumirea "eseu_nume_prenume"; Prezentările orale vor dura aproximativ 7-10 minute și vor include ideile principale prezentate în eseuri. Prezentările nu vor fi însoțite de suport grafic (powerpoint etc).   CRITERII DE EVALUARE: Condiții de formă (respectarea condițiilor de tehnoredactare, aspectul general al lucrării)  1p.; Claritatea și cursivitatea logică a lucrării 3p.; Calitatea argumentării, relevanța și corectitudinea metodelor aplicate 3p.; Originalitate 3p.; Cursivitatea și atractivitatea prezentării orale 2p.